40 giờ 1 buổi/tuần, mỗi buổi 02 giờ

Khóa học Tiếng Anh Mẫu giáo được Language Link nghiên cứu, phát triển dành riêng cho trẻ nhỏ từ 4-6 tuổi với mục tiêu giúp trẻ có cơ hội được tiếp cận với tiếng Anh trong môi trường học tập an toàn, tự nhiên và hào hứng.

Đăng ký
72 giờ 2 buổi/tuần, mỗi buổi 1,5 giờ

Tiếng Anh Chuyên cho học sinh Tiểu học là khóa học tích hợp duy nhất cho học sinh tiểu học khá giỏi có nhu cầu học tiếng Anh toàn diện.

Đăng ký
60 giờ 2 buổi/1 tuần

Khóa học Tiếng Anh Chuyên THCS được thiết kế dành riêng cho học sinh khá giỏi có định hướng tham gia các kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh các cấp, thi lấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc có mục tiêu thi vào khối chuyên Anh của các trường chuyên, lớp chọn.

Đăng ký

Đăng ký câu lạc bộ *

Trường Language Link gần nhất *

Đăng ký khóa học *

Trường Language Link gần nhất *